Lấy vợ trả ơn – Asami Ogawa

ADN-017, Keto và Misito là bạn thân, Do Keto công ty sắp phá sản nhờ Misito giúp công ty của anh vượt qua khó khăn, Sau này anh bị gãy tay Keto đỡ đưa vợ Asami Ogawa sang giúp đỡ anh và chăm sóc

CODE DIỄN VIÊN THỂ LOẠI